העולם היווני

www.Greek.co.il

כיוון הבוזוקי

 כיצד מיתרי הבוזוקי מכוונים?

הבוזוקי היווני כולל ארבעה זוגות מיתרים (8 מיתרים) ומכוון בכיוון רה - לה - פה - דו (מלמטה למעלה).

  1   רה   D
  2   לה   A
  3   פה   F
  4   דו   C

כיצד לכוון את הבוזוקי?

הדרך הנפוצה לכוון את הבוזוקי היא באמצעות הטיונר. הטיונר הינו מכשיר כיוון דיגיטלי באמצעותו אנו מכוונים את הבוזוקי. זהו הכיוון המדויק ביותר לכלי. ישנן דרכי כיוון אחרות כגון כיוון על ידי שמיעה באמצעות שמיעת צליל ממקור אחר והשוואתו אליו עד לכיוון מדויק.


הגיבו ושתפו לחברים