מענה ל־מבקש מילים לשיר poia esi

דף הבית פורומים מילים ותרגומים לשירים מבקש מילים לשיר poia esi מענה ל־מבקש מילים לשיר poia esi

#9185

גליקריה

קליספרה מומו

ניסיתי לכתוב את המילים בעברית לפי מה שנשמע, אבל יוטר טוב אם יוסי יגיד אם זה כמו שאני רשמתי או שצריך שינויים:

פאלי איפנוס דה מה פיאני
מכ''י אי סקפסי סו פט''אני
פאלי סטו אדיו ספיטי מונוס , ט''ה קסימרוט''ו
קה אסי ט''ליס נה קסכ''אסו
מלו טרופו נרט''ידראסו
קה מו לס אן דן אלאקסו
פוס ט''ה טרלוט''ו

פיה אסי, פו אכ''יס מט''י מונכ''ה נה לס
פו כ''וריס נאכ''ו פטאקסיס מה קס
קה אכ''יס פיגי כ''וריס אנוכ''ס
פיה אסי פו פאטאס טוסוס ארקוס זואיס
פו פט''אנו קה אדיאפוריס
נה טה לס אולה אפטה פוס מפוריס
פיה אסי.

סקפטומה טון ארוטה מאס
טה כ''אמנא אונירא מאס
קה אי פליגי קסאנא מאטוניס
מסה סטי קרדיה
קה אסי אולה אפלה ט''ה ולפיס
קה יה אולה ליסי אכ''יס
לס קה או דיו אכ''אמה זיסי
מונו מיה ורדיה

פיה אסי, פו אכ''יס מט''י מונכ''ה נה לס
פו כ''וריס נאכ''ו פטאקסיס מה קס
קה אכ''יס פיגי כ''וריס אנוכ''ס
פיה אסי פו פאטאס טוסוס ארקוס זואיס
פו פט''אנו קה אדיאפוריס
נה טה לס אולה אפטה פוס מפוריס
פיה אסי.