מענה ל־אפורו

#9377

אכן "נומיזו" ( Nomizo) פירושו בעברית חושב אבל המשמעות שונה במילה "אפורו" (Aporo) שפירושה הנכון הוא תוהה, מפקפק, מטיל ספק, משתומם, מתפלא.
יש הבדל בין שני המילים, כדי לא לבלבל את הגולשים הפרוש הנכון והמתאים בעברית למילה "אפורו" (Aporo) הוא תוהה.

Nomizo = נומיזו = חושב
Aporo = אפורו = תוהה