מענה ל־אקספרנפופו

#9401

גליקריה

יא סאס יוסי ומיטל:

באמת אני חושבת שאת צודקת מיטל , התכוונתי לשיר אספרה,

ויש לי עוד בקשה קטנה אליך יוסי, אם תוכל להגיד לי מה הפרוש בעברית של המילה "אספרה "?

תודה רבה רבה לך יוסי וגם לך מיטל

סס אפחריסטו פולי, קה קאלי מרה.