מענה ל־אם זה מיטרופנוס?

#9445

מומו

אורי חג שמח בכיף עגב שמו המלא של הזמר הוא דימיטריס מיטרופנוס
כמו שרשמה מיטל אתה יכול לבקש מיוסי לתרגם את השיר תרגום השיר על ידו יעשה בצורה מקצועית ומדויקת יותר מתרגום שאני יתרגם או בכל אתר אחר