האלפבית היווני

בדף זה תוכלו ללמוד את 24 האותיות באלפבית היווני, אם ברצונכם לדעת איך הוגים כל אות תוכלו לעבור לדף אותיות ביוונית.

שם האות  אות גדולה
אות קטנה
אלפא Α α
בטא Β β
גמא Γ γ
דלתא Δ δ
אפסילון Ε ε
זטא Ζ ζ
אטא Η η
תטא Θ θ
יוטא Ι ι
קפא Κ κ
למבדא Λ λ
מי Μ μ
ני Ν ν
קסי Ξ ξ
אומיקרון Ο ο
פאי Π π
רו Ρ ρ
סיגמא Σ σ
טאו Τ τ
איפסילון Υ υ
פי Φ φ
כי Χ χ
פסי Ψ ψ
אומגה Ω ω