מספרים ביוונית

בדף זה נלמד את שמות המספרים ביוונית

1 אנה
2 דיו
3 טריה
4 טסרה
5 פנדה
6 אקסי
7 אפטה
8 אוכטו
9 אניה
10 דקה