מספרים ביוונית

בדף זה נלמד את שמות המספרים ביוונית

1אנה
2דיו
3טריה
4טסרה
5פנדה
6אקסי
7אפטה
8אוכטו
9אניה
10דקה