אחיזת הבוזוקי

את הבוזוקי נחזיק בצורה הזאת:

אחיזת הבוזוקי

יד שמאל לוחצת על הבתים (המרווח בין השריגים)
ויד ימין פורטת על המיתרים. חשוב ששתי הידיים יפעלו בתזמון.
לשמאליים:
יש צורך לחרוץ מחדש את הגשרים ולהפוך את כיוון המיתרים.


לחצו כאן כדי לחזור אל אזור המנויים