כיוון הבוזוקי

הבוזוקי כמו כל כלי מיתר אחר דורש כיוון המיתרים וזאת מומלץ לעשות לפני כל התחלת נגינה. במקרה שהחלפתם מיתרים חדשים יש לכוון את הבוזוקי בתדירות יותר גבוהה מכיוון שמתח המיתרים נוטה להשתנות במיתרים חדשים.

כיצד מיתרי הבוזוקי מכוונים?

הבוזוקי היווני כולל ארבעה זוגות מיתרים (8 מיתרים) ומכוון בכיוון רה - לה - פה - דו (מלמטה למעלה).

  1  רה  D
  2  לה  A
  3  פה  F
  4  דו  C

כיצד לכוון את הבוזוקי?

הדרך הנפוצה לכוון את הבוזוקי היא באמצעות הטיונר. הטיונר הינו מכשיר כיוון דיגיטלי באמצעותו אנו מכוונים את הבוזוקי. זהו הכיוון המדויק ביותר לכלי. ישנן דרכי כיוון אחרות כגון כיוון על ידי שמיעה באמצעות שמיעת צליל ממקור אחר והשוואתו אליו עד לכיוון מדויק.

עוד על כיוון הבוזוקי

לשיעור וידיאו כיצד לכווון את הבוזוקי באמצעות הטיונר, הירשמו אל שיעורי לימוד הבוזוקי באתרנו