מענה ל־כמה מילים ביוונית

דף הבית פורומים לימוד השפה היוונית כמה מילים ביוונית מענה ל־כמה מילים ביוונית

#9646

גליקריה

יא סו יוסי קה אולוס

יוסי, רציתי להוסיף עוד כמה מילים לרשימה שהייתי רוצה שתתרגם לנו

ארגה ARAGE
דה גימאמה DE GIMAME {ושתי המילים האלה מהשיר של סמטיס גונידיס "ארגה אקומה מה אגפאס סטיס ניכטס אפ טון איפנו מו קסיפנאס או פוס אגו פו סה אגפו… דה גיממה דה גיממה אוטן ארגיזו נס סה ט''ימאמה דה גימאמה קה טו קסריס איפופרו איפופריס…"}
כ''רוסטאו XROSTAW {מהשיר של סטמטיס גונידיס "נה טו מגאלו אפחריסטו סה סנה טו כ''רוסטאו סה סנה פו דן אקסיזס קה אקומה סה אגפאו"

סה אפחריסטו פרא פולי קה קאלי מרה.
תודה רבה לך יוסי ולכולם.